Hľadáme nových členov

Súbor Slnečnica hľadá nových členov do tanečnej, speváckej a hudobnej zložky. Nácviky sú v nedeľu v podvečer na NW. Viac informácií na info@slovakfolklore.ca
 
Folk Group Slnečnica is looking for new dancers, singers and musicians. Rehearsals are held on Sundays at NW. For more information contact us at info@slovakfolklore.ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *