3rd Annual Children’s Folk Contest

 • by

singingcontest2017

Dear Parents,

We would like to invite your children to 3rd Annual Children’s Folk Song Contest Spievaj, že si spievaj held in Parkdale United Church on May 6th, 2017. Children of age 15 and under can enter the contest in following categories:

 1. Folk Song Solo 6 years old and under
 2. Folk Song Solo  7 – 9 years old
 3. Folk Song Solo 10– 15 years old
 4. Folk Song Duet – the song must be sung in two – voice harmony or duet sung by boy or girl
 5. Instrumental Solo or Band – traditional musical instruments (violin, flutes, accordion, clarinet or trumpet)

Each child can enter multiple categories (e.g. Song Solo and Song Duet, or Song Solo and Instrumental Solo)

We will provide you with the song list from which you can choose the song.

All entries must be submitted by email at info@slovakfolklore.ca
REGISTRATION ENDS April 7, 2017

Registration fee is $10 CAD and will be paid at the door on May 6th.

 

Milí rodičia,

Chceli by sme pozvať Vaše deti na 3. ročník súťaže v speve ľudovaj piesne Spievaj, že si spievaj, ktorá sa uskutoční 6. Mája 2017 v Parkadel United Church. Do sútaže sa môžu prihlásiť deti do 15 rokov v týchto kategóriach:

 1. Sólo spev do 6 rokov (2 – 3 slohy jednej piesne)
 2. Sólo spev 7 – 9 rokov (2 – 3 slohy jednej piesne)
 3. Sólo spev 10 – 15 rokov (1 pomalá a jedna rýchla pieseň – 2 slohy z každej)
 4. Duet spev  – musí byť spievaný dvojhlasne (do 15 rokov)
 5. Sólo alebo kapela hudba (do 15 rokov) – tradičné hudobné nástroje (husle, píšťalky, akordeóny, prípadne trúbky a klarinety)

Každé dieťa môže súťažiť vo viacerých kategóriách (napr. sólo spev a duet spev, alebo sólo spev a sólo hudba)

 

Hudobný sprievod pre spevákov:

 1. Vlastný
 2. Ľudová hudba súboru Slnečnica

 

Repertoár 

 1. Slovenská alebo česká ľudová pieseň z uvedeného zoznamu
 2. Sloveská alebo česká ľudová pieseň podľa vlastného výberu (zdroj v podobe nahrávky alebo notového záznamu musí byť poskytnutý)

 

Registrácia prebieha do 7. apríla emailom na info@slovakfolklore.ca

 

Registračný poplatok $10 CAD zaplatíte v deň súťaže v pokladni pri vstupe do sály.

 

Všetky deti majú možnosť sa zúčastniť zhrávky s ľudovou hudbou počas nácviku súboru Slniečko v Calgary Quest School vždy v piatok od 5.30 – 6.30 pm alebo podľa osobného dohovoru. Deti, ktoré sa nezúčastnia zhrávky majú možnosť si zabezpeciť vlastný doprovod alebo môžu spievať bez doprovodu.

 

ZOZNAM PIESNÍ – Spievaj, že si spievaj 2017

 

1.    Kolo, kolo mlynské

2.    Kukulienka, kde si bola

3.    Krásna, krásna

4.    Maličká som

5.    Prší, prší

6.    Jedna druhej riekla – D

7.    Bola babka, mala capka

8.    Moja mamka niečo má – Ch

9.    Spievanky, spievanky

10. Červené jablčko

11. Dínom, dánom

12. Kováč kuje

13. Mala som milého – D

14. Pokapala na salaší slanina –CH

15. Bodaj by vás, vy, mládenci

16. Čerešničky, čerešničky

17. Čie sú to húsky na tej vode

18. Hej leto, leto, leto horúce

19. Išli dievky ľan trhať

20. Kedz ja na Toryse

21. Tenká som ja tenučká -D

22. Trenčín dolinečka

23. Niet krajšieho dreva

24. Prídi Ty šuhajko – D

25. Kukurica strapatá

26. Prídi Janík premilený – D

27. Pod Muráňom

28. Chodila dievčina – D

29. Ej, padá, padá rosička

30. Štyri husi biele – D

31. Keď som ja k Vám chodievaval – CH

32. Išli tri panenky z Turca – CH

33. U susedov tam je topoľ – CH

34. Anička dušička, kde si bola –  vhodné ako duet pre D a CH

35. Čierne oči choďte spať

36. Ej, padá, padá rosička

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *